Veljo Tormis

Veljo Tormis

Veljo Tormis

Veljo Tormis se narodil v roce 1930 ve vesnici nedaleko Tallinu. Ve třinácti letech začal studovat na tallinské konzervatoři nejdříve varhany, studium dokončil oborem skladby na moskevské konzervatoři. Z Moskvy se vrátil do Tallinu, začal vyučovat na konzervatoři a nalézat své osobité hudení vyjádření. V tradici starých lidových písní, tzv. runových písní, objevil samostatný kulturní a umělecký jev, svébytný nejen pro Estonce, ale i pro ostatní ugrofínské národy u Baltského moře. Jedním z prvních byl cyklus Estonské kalendářové písně, kde použil autentické melodie a pokusil se zachovat jejich svéráznou formu. Později jich hojně přibylo.

Estonskou tradicí byl vždy sborový zpěv, který byl nejen kulturním, ale i výrazným společenským jevem. Jeho prostřednictvím Estonci mohli projevovat svoji národní identitu i odpor vůči útlaku.

Díky estonským sborům je Tormisovo jméno jako skladatele volkální hudby a capella známé po celém světě. Je autorem komické opery Let labutí, kantáty Syn Kalevův, Malé symfonie nebo svity Kihnuská svatební píseň; věnuje se i hudbě filmové. Tormisovou v zahraničí nejhranější skladbou je Zaklínání železa (ačkoliv přesný překlad by byl spíše Proklínání nebo Prokletí železa) z roku 1972. I v této skladbě jsou uplatněny staroestonské šamanské tradice za účelem vystavění alegorie o zlu války.

Kantáta je zkomponovaná na slova z finského eposu Kalevala v úpravě Augusta Annista, Paula-Aerika Rumma a Jaana Kaplinského.

CZECH SOLOIST CONSORT provedl skladbu Zaklínání železa na Smetanově Litomyšli 2011 v rámci koncertu Paralelní světy.

This entry was posted in Autoři. Bookmark the permalink.

Comments are closed.